Van onder de radar 2023 WOORD

Hoe omschrijf je een project dat als thema “woord” heeft ? Het is zo veelomvattend dat we pagina’s zouden kunnen vullen met alleen al deze inleiding. 

Taal is de kern van onze cultuur. Als je wil begrijpen wie we zijn, hoe we denken, waar we als maatschappij naartoe evolueren dan is het belangrijk om te luisteren naar de woorden die mensen dagelijks spreken.

Niet alleen het taalgebruik van vandaag doet er toe. Ook teksten, liederen en boeken uit het verleden spreken ons toe en bevatten belangrijke lessen voor onze toekomst.

We leven in een land waar welke taal je spreekt heel gevoelig ligt. De breuklijn tussen de Latijnse en de Germaanse cultuur loopt dwars door België. Een woord als “taalstrijd” is hier niet uit de lucht komen vallen. Het gevolg is dat de beide grote gemeenschappen taal als het belangrijkste kenmerk van hun identiteit zien.

De vraag die we ons met dit project willen stellen is echter hoe kunnen woorden ons verbinden. Hoe kunnen we de nieuwkomers opnemen in onze taalgemeenschap ? Wat kunnen we van hen leren ?  Hoe gaan zij het Nederlands vernieuwen en beïnvloeden ? Wat maakt taal zo mooi en belangrijk ?

Met al deze vragen en gevoeligheden gaan we aan de slag in het project van dit jaar. We vroegen aan een aantal kunstenaars om een werk te maken dat geïnspireerd is door hun favoriete gedicht, boek of lied. Het resultaat daarvan zullen jullie met eigen ogen kunnen aanschouwen op de kunstroute die door onze stad zal lopen.

Maar we gaan ons niet beperken tot deze route. Een breed spectrum van activiteiten, optredens en tentoonstellingen zal plaats vinden tussen 30 april en 17 juni.

Graag nodigen we jullie om dit alles samen met ons te beleven.

 Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in  zijn hart” (Cfr. Nelson Mandela)

Kunstroute
Wereldtalen
Kinderboekenwandeling
Expo ARMOEDE
Avond van het woord
Roodkapje is een bitch
Slam poetry
Zwerfwoorden
Het mooiste woord
Lavend dialect