Over ons

Het Vermeylenfonds Aarschot zet de kracht van taal, geletterdheid en culturele expressie in om de inclusieve samenleving te versterken.

Taal is meer dan communicatie alleen. In ons taalgebruik zitten ook onze identiteit, onze cultuur, onze sociale en economische verhoudingen vervat. Allen spreken we meer dan één taal: ons eigen dialect, onze spreektaal, de standaardtaal, eigen beeldtaal, eigen vormen van expressie …

Taal is gelaagd, net als onze identiteit. Vanuit die bevinding gebruiken we talen en culturele expressie als hefboom tot verbinding en sociale innovatie. Hoe kunnen we talen en culturele expressie inzetten om onze inclusieve samenleving leefbaar te maken? Hoe leren we talen een plaats te geven op de werkvloer, in het onderwijs, in de samenleving? Hoe gaan we om met beeldtaal, semantiek, polarisering, de digitale kloof? En hoe verhogen we de politieke en culturele geletterdheid?

Via expertise en sociaal-culturele projecten onderzoeken we de mogelijkheden van talen en expressies en ontrafelen we hun verbindende kracht.